کت و شلوار مردانه

معمولا خیاط ها الگوها و اندازه هایی از اندام مدل های خود را از قبل دارند.اما اگر شما مانند بیشتر مردم خیاط مخصوص به خود را ندارید،مهم است که نحوه اندازه گیری بدن را برای دوخت کت و شلوار بدانید.اگر نمیخواهید کت و شلوار اماده خریداری کنید، اندازه گیری اهمیت پیدا میکند.
با کمک این راهنما اندازه های خود را بگیرید تا مطمئن شوید کت و شلوار شما کاملا متناسب اندام شما خواهد بود.معمولا خیاط ها الگوها و اندازه هایی از اندام مدل های خود را از قبل دارند.اما اگر شما مانند بیشتر مردم خیاط مخصوص به خود را ندارید،مهم است که نحوه اندازه گیری بدن را برای دوخت کت و شلوار بدانید.اگر نمیخواهید کت و شلوار اماده خریداری کنید، اندازه گیری اهمیت پیدا میکند.
با کمک این راهنما اندازه های خود را بگیرید تا مطمئن شوید کت و شلوار شما کاملا متناسب اندام شما خواهد بود.
معمولا خیاط ها الگوها و اندازه هایی از اندام مدل های خود را از قبل دارند.اما اگر شما مانند بیشتر مردم خیاط مخصوص به خود را ندارید،مهم است که نحوه اندازه گیری بدن را برای دوخت کت و شلوار بدانید.اگر نمیخواهید کت و شلوار اماده خریداری کنید، اندازه گیری اهمیت پیدا میکند.
با کمک این راهنما اندازه های خود را بگیرید تا مطمئن شوید کت و شلوار شما کاملا متناسب اندام شما خواهد بود.معمولا خیاط ها الگوها و اندازه هایی از اندام مدل های خود را از قبل دارند.اما اگر شما مانند بیشتر مردم خیاط مخصوص به خود را ندارید،مهم است که نحوه اندازه گیری بدن را برای دوخت کت و شلوار بدانید.اگر نمیخواهید کت و شلوار اماده خریداری کنید، اندازه گیری اهمیت پیدا میکند.
با کمک این راهنما اندازه های خود را بگیرید تا مطمئن شوید کت و شلوار شما کاملا متناسب اندام شما خواهد بود.

 

 

سئوالات متداول
بهترین فاکتور های انتخاب بهترین آتلیه
شنبه ، اول شهریور 1398
بهترین فاکتور های انتخاب بهترین آتلیه
شنبه ، اول شهریور 1398
بهترین فاکتور های انتخاب بهترین آتلیه
شنبه ، اول شهریور 1398
بهترین فاکتور های انتخاب بهترین آتلیه
شنبه ، اول شهریور 1398
بهترین فاکتور های انتخاب بهترین آتلیه
شنبه ، اول شهریور 1398
گالری تصاویر گالری فیلم
ما را در شبکه اجتماعی همراهی کنید ...